Eindverklaring van de Chaldeeuwse synode van 2018

Eindverklaring van de Chaldeeuwse synode van 2018

In antwoord op de uitnodiging van Patriarch Kardinaal Louis Raphael Sako, hield de synode van de Chaldeeuwse kerk haar ‘jaarlijkse bijeenkomst, 7-13 augustus 2018, in het hoofdkwartier van het Patriarchaat in Bagdad. Bisschoppen van verschillende bisdommen hebben deelgenomen, waaronder Australië, Amerika, Canada, Europa, Iran, Irak, Libanon en Syrië, rekening houdend met de zorgen en de hoop van hun mensen, in het bijzonder in de huidige situatie in Irak en de regio, evenals  met de uitdagingen waarvoor zij staan in de diaspora. De Synode bisschoppen begonnen de openingssessie door God te danken voor: de terugkeer van een groot aantal van de gevluchte christenen naar hun steden in de vlakte van Nineveh; de relatieve verbetering van de veiligheid in Irak en de pastorale prestaties in de bisdommen

Samenvattend brachten zij de volgende verklaring uit:

Ten eerste: kerkelijke zaken

Gespreksdeelnemers van de synode bespraken de situatie van hun bisdommen binnen en buiten Irak, ze kozen bisschoppen voor de openstaande bisdommen; bespraken hun behoeften, met name de dringende behoefte aan goed voorbereide priesters, nonnen en monniken, die de ‘oosterse identiteit’, cultuur en tradities van elk land zullen behouden; gericht op het lijden van christenen en hun medeburgers in Irak als gevolg van de ISIS-bezetting van Mosul en de steden in de Nineve Vlakte en de ontheemding van haar inwoners, bijkomend bij de achteruitgang van de politieke, economische en sociale situatie in Irak.

Aan de andere kant prezen de synodevaders de inspanningen van de kerken, die nog steeds hard werken om sociale en humanitaire hulp te bieden, naast het herstel van huizen om de terugkeer van de rest van de ontheemde families aan te moedigen. Daarom verzekerden de leden van de synode hun toewijding om Irakezen staande te houden en hen, ondanks alle uitdagingen, zoveel mogelijk bijstand te verlenen.

Bovendien riepen de synodevaders gelovigen op, waar ze zich ook bevinden, om standvastig en geduldig te zijn in het praktiseren van hun geloof en om het erfgoed van hun kerk en voorouders samen met de taal te handhaven. Ze danken ook oprecht alle kerkelijke instellingen en internationale civiele organisaties die hen steunden tijdens de lange lijdensweg van christenen : “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof “(Hebreeën 12: 1-2 ).

Ten tweede: publieke zaken

Omdat de Iraakse christenen nog steeds wachten op de vorming van een sterke nationale civiele regering die hen en alle andere Iraakse burgers gelijkheid, vrijheid, democratie en fatsoenlijk leven biedt en die het pluralisme respecteert, ondersteunen de synodevaders de inhoud van de brief van HB aan Iraakse politici ten zeerste, gedateerd op 30 juli 2018. Samengevat: de inspanningen van de Irakezen, met name diegenen die een goede wil hebben getoond bij het opbouwen van nationale eenheid, de wijdverspreide corruptie hard aanpakken en zorgen voor de “correcte” werking van constitutionele instellingen om ijverig te werken aan het bevorderen van de Irakese economie en het bieden van kansen op werk voor de komende generaties, weg van quota en sektarisme. Ze eisen ook dat de overheid de ontheemde families helpt hun huizen te herstellen, hun infrastructuur te rehabiliteren, hun eigendommen te behouden en het proces van demografische verandering te stoppen. Tegelijkertijd sporen ze de internationale gemeenschap aan om hen te helpen een fatsoenlijk en veilig rendement te behalen.

Tot slot willen de synodevaders dat de oorlog in Syrië en andere landen in het Midden-Oosten ten einde komt en dat iedereen zich inspant om een ​​eeuwige vrede in de regio te bewerkstelligen. Ze doen ook een beroep op de Verenigde Staten van Amerika en de Islamitische Republiek Iran om dialoog en diplomatieke middelen aan te gaan om onopgeloste problemen op te lossen in plaats van straffen op te leggen waar onschuldige mensen altijd de prijs betalen, vooral daar Irakezen reeds dertien jaar sanctie hebben ondergaan. Oorlogen en sancties zullen behalve negatieve, geen andere gevolgen hebben.

Ten slotte wensten de synodevaders het beste aan alle moslim zussen en broeders voor het aanstaande offerfeest en feliciteerden ze hun hartelijk en uitten ze hun oprechte wensen uit om samen te blijven leven in vrede, stabiliteit en liefde .