Pater Paulus Sati neemt afscheid van Mar Jacob parochie in Antwerpen

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk en al zeker niet van een persoon die zijn leven wijdt aan het volk.

Pater Paulus Sati, broeder bij de Redemptoristen werd in 2010 tot priester gewijd voor de Chaldeeuwse Kerk. De afgelopen zes jaar heeft hij zijn priesterambt met hart en ziel in Antwerpen (België) en in Luxemburg uitgeoefend. In september 2018 vernam hij het nieuws dat hij na 6 jaren priesterschap in de Chaldeeuwse parochie Mar Jacob te Antwerpen gepromoveerd werd tot patriarchale procurator voor het Chaldeeuwse bisdom in Egypte.

Dit bracht bij de parochianen en al de Belgische Chaldeeërs, die hem lief hadden, gemengde gevoelens met zich mee. Enerzijds blijdschap voor zijn promotie, anderzijds verdriet omwille van zijn vertrek.

Onder zijn leiding is de Mar Jacob parochie uitgegroeid tot een fantastische parochie met uitstekend opgeleide misdienaars, subdiakens, een vrouwenkoor, een rozenkrans groep etc.

Hij is een Chaldeeër in hart en nieren, maar in de eerste plaats een mens die de christelijke waarden hoog in het vaandel draagt en ze ook heel zijn leven heeft toegepast.

Voor de Chaldeeuwse gemeenschap in België is dit een groot verlies, maar voor de Chaldeeuwse Kerk zal hij een enorme aanwinst blijven.

In naam van de hele Chaldeeuwse gemeenschap in België willen wij vanuit het platform Chaldeeërs in België pater Paulus Athil Sati hartelijk bedanken en hem heel veel succes wensen in zijn verdere carrière.