Chaldeeërs, een volk van hier en nu, verspreid over al de continenten van de wereld.

 

Als we de naam ‘Chaldeeërs’ horen dan denken we aan Babylon, Ur der Chaldeeën, aan vader Abraham, aan een strijdvaardig volk uit de oudheid, aan de wieg der beschaving etc.

Slechts weinig mensen denken aan de moderne Chaldeeërs afkomstig uit het vroegere Mesopotamië dat heden bestaat uit hertekende landen als Turkije, Irak en Syrië.

Een groot deel van de Chaldeeërs leeft nog steeds in haar thuisland en een ander groter deel in de diaspora.

Een christelijke bevolkingsgroep uit het Midden-Oosten, die net zoals andere christelijke lotgenoten uit het Midden-Oosten, al eeuwen aan een stuk geconfronteerd is geweest met oorlog, vervolgingen, vluchten etc.

Tot op de dag van vandaag leven Chaldeeërs nog steeds met het dilemma ‘blijven of het thuisland verlaten’.

Ondanks deze schrijnende situaties leven de Chaldeeërs met hun hoofd in de diaspora, maar met hun hart in hun thuisland.

Ze linken hun thuisland aan hun identiteit, cultuur, taal, geloof, tradities etc. Kortom, ze linken hun thuisland aan wie ze zijn.

Ze hechten veel belang en waarde aan hun identiteit, omdat dat hetgeen is wat ze altijd zullen kunnen behouden, tezamen met hun christelijk geloof.

 

Ze mogen dan wel in de diaspora leven, ze blijven altijd met elkander verbonden dankzij hun geloof en hun dierbare identiteit.

Chaldeeërs behoren tot de ‘Katholieke Apostolische Kerk van het Oosten der Chaldeeërs’, die verenigd is met de Katholieke Kerk van Rome.

Gebonden aan hun identiteit, taal en cultuur dienen Chaldeeërs zich te integreren in diverse samenlevingen over heel de wereld.

Vandaag de dag vinden we in elk werelddeel Chaldeeuwse gemeenschappen terug.

Beginnen doen we in het thuisland, hedendaags Irak, Turkije en Syrië.

Sedert de inval van de Verenigde Staten in Irak in 2003 en de oorlog die de terroristische groepering ‘Islamitische Staat’ heeft ontketend in Syrië en Irak, is het aantal Chaldeeërs in deze landen, samen met andere christelijke bevolkingsgroepen, verder geslonken. Desondanks zijn er nog veel Chaldeeërs en andere christelijke bevolkingsgroepen in Irak en Syrië.

De Chaldeeuwse dorpen in Zuid-Oost Turkije zijn reeds sedert de jaren 90 ontruimd en verwoest, mede door de Turks-Koerdische conflicten. Er zijn echter nog Chaldeeërs die in Istanbul leven. Vele Chaldeeërs zijn ook uitgeweken naar andere landen in het Midden-Oosten en Azië, meer bepaald naar Jordanië, Iran, Libanon, Georgië.

Vervolgens reizen we naar Europa, waar we Chaldeeuwse gemeenschappen terugvinden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Griekenland.

Ook in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada worden er grote Chaldeeuwse gemeenschappen vertegenwoordigd.

Eindigen doen we in de Verenigde Staten waar de grootste Chaldeeuwse gemeenschap van de diaspora gevestigd is, namelijk in Michigan en Californië.

De versnippering van het Chaldeeuws volk maakt verbondenheid niet makkelijk, maar desondanks slagen de Chaldeeërs er toch in om elkaar terug te vinden door middel van hun geloof.

 

De Kerk van het Oosten der Chaldeeërs speelt hier een immense rol in. Met vele bisdommen en parochies die geleid worden door een heel aantal bisschoppen en priesters zijn de Chaldeeërs wereldwijd met elkaar verbonden. Aan het hoofd van deze kerk staat de kerkvader, namelijk de Patriarch van Babylon der Chaldeeërs.

Deze Kerk heeft altijd een sleutelrol gespeeld in het samenhouden van het Chaldeeuws volk, in het verdedigen van de rechten van Chaldeeërs, maar vooral in het in leven houden van de Chaldeeuwse identiteit.

Bij de Chaldeeërs is er geen sprake van scheiding tussen kerk en staat, daar er een eigen kerk is, maar geen eigen staat.

Om de verbondenheid tussen de Chaldeeërs over heel de wereld nog te versterken is in 2015, dankzij een impuls van ‘Monseigneur Louis Raphaël I Sako’, patriarch van Babylon der Chaldeeërs, de Chaldeeuwse Liga gesticht geweest.

Een liga met verschillende filialen verspreid over heel de wereld die als doel heeft het Chaldeeuwse volk globaal te vertegenwoordigen in samenwerking met de Kerk van het Oosten der Chaldeeërs.