Beste bezoeker,

Welkom op onze website, een initiatief van Chaldeeërs uit België met als doel informatie te verlenen over de Chaldeeuwse gemeenschap, een christelijke bevolkingsgroep afkomstig uit het Midden-Oosten.

Onze doelgroep zijn mensen die een antwoord wensen te kennen op de vraag: ‘Wie zijn de Chaldeeërs?’

Om reeds een korte en zeer bondige samenvatting te verkrijgen over Chaldeeërs leest u hieronder de introductie.

Chaldeeërs, een volk van hier en nu, verspreid over al de continenten van de wereld.

Als we de naam ‘Chaldeeërs’ horen dan denken we aan Babylon, Ur der Chaldeeën, aan vader Abraham, aan een strijdvaardig volk uit de oudheid, aan de wieg der beschaving etc.

Slechts weinig mensen denken aan de moderne Chaldeeërs afkomstig uit het vroegere Mesopotamië dat heden bestaat uit hertekende landen als Turkije, Irak en Syrië.

Een groot deel van de Chaldeeërs leeft nog steeds in haar thuisland en een ander groter deel in de diaspora.

Een christelijke bevolkingsgroep uit het Midden-Oosten, die net zoals andere christelijke lotgenoten uit het Midden-Oosten, al eeuwen aan een stuk geconfronteerd is geweest met oorlog, vervolgingen, vluchten etc.

Tot op de dag van vandaag leven Chaldeeërs nog steeds met het dilemma ‘blijven of het thuisland verlaten’.

Ondanks deze schrijnende situaties leven de Chaldeeërs met hun hoofd in de diaspora, maar met hun hart in hun thuisland.

Ze linken hun thuisland aan hun identiteit, cultuur, taal, geloof, tradities etc. Kortom, ze linken hun thuisland aan wie ze zijn.

Ze hechten veel belang en waarde aan hun identiteit, omdat dat hetgeen is wat ze altijd zullen kunnen behouden, tezamen met hun christelijk geloof.

Ze mogen dan wel in de diaspora leven, ze blijven altijd met elkander verbonden dankzij hun geloof en hun dierbare identiteit.

Chaldeeërs behoren tot de ‘Katholieke Apostolische Kerk van het Oosten der Chaldeeërs’, die verenigd is met de Katholieke Kerk van Rome.

Gebonden aan hun identiteit, taal en cultuur dienen Chaldeeërs zich te integreren in diverse samenlevingen over heel de wereld.

Vandaag de dag vinden we in elk werelddeel Chaldeeuwse gemeenschappen terug.

De versnippering van het Chaldeeuws volk maakt verbondenheid niet makkelijk, maar desondanks slagen de Chaldeeërs er toch in om elkaar terug te vinden door middel van hun geloof.

De Kerk van het Oosten der Chaldeeërs speelt hier een immense rol in. Met vele bisdommen en parochies die geleid worden door een heel aantal bisschoppen en priesters zijn de Chaldeeërs wereldwijd met elkaar verbonden. Aan het hoofd van deze kerk staat de kerkvader, namelijk de Patriarch van Babylon der Chaldeeërs.

Deze Kerk heeft altijd een sleutelrol gespeeld in het samenhouden van het Chaldeeuws volk, in het verdedigen van de rechten van Chaldeeërs, maar vooral in het in leven houden van de Chaldeeuwse identiteit.

Bij de Chaldeeërs is er geen sprake van scheiding tussen kerk en staat, daar er een eigen kerk is, maar geen eigen staat.