Eerbetoon aan Louis Raphael Sako I, de onvermoeibare herder

Reeds 50 jaar staat Zijne Eminentie, Louis Raphaël Sako I, ten dienste van de Kerk van het Oosten der Chaldeeërs. Een ideaal moment om terug te blikken op zijn loopbaan als herder van de Chaldeeuwse Kerk en beschermer van de Chaldeeuwse identiteit.

Het moet gezegd worden: hij is niet zomaar een herder. Mgr. Sako heeft in zijn halve eeuw dienst verscheidene oorlogen in Irak meegemaakt. Deze oorlogen hebben steeds als gevolg gehad dat de christenen in Irak hun thuisland zijn moeten ontvluchten en zo verspreid zijn geraakt over al de uithoeken van de wereld. Wanneer Mgr. Sako de bisschopswijding ontvangt in 2003 is de Amerikaanse inval in Irak lopende. Een jaar na zijn benoeming als patriarch voert de terreurbeweging Islamitische Staat strijd tegen het Iraakse leger. Vooral deze laatste twee oorlogen hebben de emigratie van christenen, voornamelijk Chaldeeërs, versneld.

Als patriarch heeft Mgr. Sako voor een van de grootste uitdagingen gestaan in de geschiedenis van de Kerk van het Oosten. Een herder die zijn kudde op één plaats moet weiden is één zaak, maar wanneer de kudde verspreid is dan is het een andere zaak.

Nooit in de geschiedenis van de oosterse christenen is er een dergelijke verspreiding ontstaan over de ganse wereld. Al meer dan tien jaar reist Mgr. Sako de wereld rond om op elk continent zijn kudde te weiden met de symbolische herdersstaf. Hierbij is hij vaak uitgedaagd geweest door de wolven in schapenvacht, maar hij heeft steeds getracht om zijn kudde bijeen te houden, al moest hij er duizenden kilometers voor reizen.

Tegelijkertijd heeft hij de grote moeilijkheden in Irak getrotseerd, opdat de achtergebleven christenen hun leven zouden kunnen verderzetten en om het eeuwenoude erfgoed te bewaren. Onder zijn leiding zijn vernielde dorpen en kerken heropgebouwd. Ook wat de politieke spanningen betreft heeft Mgr. Sako een grote rol gespeeld. Hij heeft steeds op een vreedzame wijze relaties onderhouden met regeringsleiders en andere religieuze leiders, opdat de hoop op een vredevolle samenleving in het Midden-Oosten kon gekoesterd blijven. Terecht werd hij in 2018 genomineerd voor de Nobelprijs voor Vrede.

Onder zijn patriarchale leiding is er een aanzienlijk aantal diakens, priesters en bisschoppen gewijd in Irak en in de diaspora. De Chaldeeuwse Kerk is en blijft het bindmiddel bij uitstek tussen al de Chaldeeërs wereldwijd. Met een goede herder zoals Mgr. Sako, die dit bindmiddel belichaamt, is er hoop voor de Chaldeeërs en blijft eenheid in de Chaldeeuwse Kerk een haalbaar ideaal.

 

 

Studies

Op 1 juni 1974 werd Louis Sako gewijd tot priester, nadat hij een theologische opleiding heeft gehad in de toenmalige Sint-Johannes seminarie van de dominicanen te Mosul. Als priester heeft hij de Chaldeeuwse Kerk gediend in de kathedraal van Mosul tot 1979. Hij is dan naar Rome gestuurd, waar hij in de Pontifical Oriental Institute  een doctoraat heeft behaald in de patristiek. Achtereenvolgens heeft hij een doctoraat in geschiedenis behaald aan de Sorbonne universiteit in Parijs.

Van 1997 tot 2002 was Louis Sako rector van het patriarchale seminarie in Bagdad. Op 24 oktober 2002 werd hij gekozen als aartsbisschop van Kirkuk (Irak) en op 14 november 2003 werd hij tot bisschop gewijd.

Tien jaar na zijn bisschopswijding werd Mgr. Sako gekozen als patriarch van Babylon van de Chaldeeërs. Na 5 jaar patriarchaat wordt hij door paus Franciscus op 28 juni 2018 kardinaal gecreëerd.