Entries by Kristof Nas

Zes onwaarheden over de Chaldeeërs

  De Chaldeeuwse identiteit is verzonnen of uitgevonden.   Een algemeen verklarend woordenboek leert ons dat de werkwoorden ‘verzinnen’ en ‘uitvinden’ betekenen dat men iets nieuws bedenkt of fantaseert. Chaldeeërs zijn een semitisch volk van Mesopotamië met wortels tot in de prehistorische tijd. ‘Assyrische nationalisten’ zouden dat moeten weten, want het was Nabopolassar, een Chaldeeuwse […]

Eerbetoon aan Louis Raphael Sako I, de onvermoeibare herder

Reeds 50 jaar staat Zijne Eminentie, Louis Raphaël Sako I, ten dienste van de Kerk van het Oosten der Chaldeeërs. Een ideaal moment om terug te blikken op zijn loopbaan als herder van de Chaldeeuwse Kerk en beschermer van de Chaldeeuwse identiteit. Het moet gezegd worden: hij is niet zomaar een herder. Mgr. Sako heeft […]

De ster van de Chaldeeuwse Kerk

De Kerk van het Oosten der Chaldeeërs gebruikt eeuwenoude symboliek met geschiedkundige betekenissen die niet altijd duidelijk zijn voor iedereen. Een spijtige zaak, want achter symbolen schuilen zeer waardevolle culturele elementen die vaak de basis hebben gevormd van ons denken, ons geloof, onze tradities etc. In dit artikel behandelen we de ster die de Chaldeeuwse […]

Chaldeeërs in Noord-Mesopotamië

Inleiding Naar aanleiding van het naamconflict tussen de Oosterse christenen worden er allerlei theorieën de wereld ingestuurd. Theorieën die gevormd worden door geschiedkundige informatie selectief te gebruiken. Dergelijke theorieën vormen de basis van eindeloze discussies en belemmeren de eenheid tussen de christelijke bevolkingsgroepen uit het Midden-Oosten. Een van deze theorieën die we in dit artikel […]

De splitsing van de Kerk van het Oosten en het verhaal van Yohannan Sulaqa

Inleiding De Kerk van het Oosten (Eta ed Mèdenha) heeft vele interne conflicten gekend doorheen de geschiedenis, maar vanaf 1552 heeft het toch een ontwikkelingsproces gekend, die redelijk ingewikkeld is en vrij grote gevolgen heeft gehad op organisatorisch vlak[1]. Deze ontwikkeling werd in grote mate beïnvloedt door de Rooms-Katholieke Kerk. Het jaar 1552 staat binnen […]

Chaldeeuwse vrouw reist de wereld rond in de strijd tegen armoede

Waar jouw passie en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt het pad van innerlijke groei. Een inspirerende spreuk die een jonge Chaldeeuwse vrouw uit Mechelen drijft om de wereld mee te helpen verbeteren. De 29-jarige Sonja Kareman reist de wereld rond om tegen de armoede te strijden, een taak die haar op het […]

Chaldeeërs in België in actie om hun eetcultuur te bewaren

Voor de derde keer op rij hebben leden van ACOM en Chaldean League Belgium hun eetcultuur mogen presenteren op de Grote Markt van Mechelen tijdens de autoloze zondag van 16 september 2018. Zoals de voorgaande jaren waren het weer de diverse Mesopotamische kazen en het ambachtelijk brood die de mensen konden proeven. Een cultuur bestaat […]

Chaldeeërs in België

Of ze zich nu identificeren als Chaldeeërs, Assyriërs of Arameeërs, één zaak hebben ze allemaal gemeen, namelijk hun liturgisch en linguïstisch erfgoed. Het zijn christenen uit het Midden-Oosten (Zuid-Oost Turkije, Irak, Syrië, Iran), die sedert het begin van het christendom het slachtoffer zijn geweest van vervolging en onderdrukking omwille van hun geloof. Na zoveel eeuwen […]

Naamconflict oosterse christenen

Inleiding Sedert eind 19e eeuw worden de christenen uit het oude Mesopotamië, zoals Chaldeeërs, Arameeërs, Assyriërs etc., geconfronteerd met naamconflicten die tot op heden hebben voortgeduurd. Deze naamconflicten zijn steeds het gevolg geweest van schisma’s en de disputen binnen dit kader zijn in de 20e eeuw van een religieus-historische achtergrond geëvolueerd naar een etnisch-historische achtergrond. […]