Entries by Kristof Nas

Chaldeeërs in België in actie om hun eetcultuur te bewaren

Voor de derde keer op rij hebben leden van ACOM en Chaldean League Belgium hun eetcultuur mogen presenteren op de Grote Markt van Mechelen tijdens de autoloze zondag van 16 september 2018. Zoals de voorgaande jaren waren het weer de diverse Mesopotamische kazen en het ambachtelijk brood die de mensen konden proeven. Een cultuur bestaat […]

Kardinaal Sako: Iraakse christenen, gevangen tussen overleving en migratie

In een brief herinnert de Chaldeeuwse primaat zich aan het lijden en de vervolgingen van de gemeenschap in het laatste decennium. Hij pleit voor toekomstige “garanties” en een “gemeenschappelijke basis” op basis van gelijk burgerschap. De uitdaging van emigratie kan alleen worden verslagen door het herstellen van een sociaal en politiek weefsel om het leven […]

Eindverklaring van de Chaldeeuwse synode van 2018

Eindverklaring van de Chaldeeuwse synode van 2018 In antwoord op de uitnodiging van Patriarch Kardinaal Louis Raphael Sako, hield de synode van de Chaldeeuwse kerk haar ‘jaarlijkse bijeenkomst, 7-13 augustus 2018, in het hoofdkwartier van het Patriarchaat in Bagdad. Bisschoppen van verschillende bisdommen hebben deelgenomen, waaronder Australië, Amerika, Canada, Europa, Iran, Irak, Libanon en Syrië, […]

Paus Fransiscus benoemt Patriarch Louis Raphael Sako tot kardinaal

Paus Franciscus zal op 29 juni 2018 veertien nieuwe kardinalen creëeren, waaronder onze Chaldeeuwse patriarch Louis Raphael Raphael Sako. Voor onze patriarch Louis Raphael Sako is dit een geschenk van de Paus aan de gehele Chaldeeuwse Kerk en een grote steun aan de christelijke minderheden in Irak, die vaak geconfronteerd zijn geweest met vervolgingen door terroristische […]

Chaldeeërs in België

Stukje geschiedenis Of ze zich nu identificeren als Chaldeeërs, Assyriërs of Arameeërs, één zaak hebben ze allemaal gemeen, namelijk hun liturgisch en linguïstisch erfgoed. Het zijn christenen uit het Midden-Oosten (Zuid-Oost Turkije, Irak, Syrië, Iran), die sedert het begin van het christendom het slachtoffer zijn geweest van vervolging en onderdrukking omwille van hun geloof. Na […]

Naamconflict oosterse christenen

Inleiding Sedert eind 19e eeuw worden de christenen uit het oude Mesopotamië, zoals Chaldeeërs, Arameeërs, Assyriërs etc., geconfronteerd met naamconflicten die tot op heden hebben voortgeduurd. Deze naamconflicten zijn steeds het gevolg geweest van schisma’s en de disputen binnen dit kader zijn in de 20e eeuw van een religieus-historische achtergrond geëvolueerd naar een etnisch-historische achtergrond. […]

Suraye betekent niet Ashuraye

Inleiding   De theorie dat de neo-Aramese term ‘Suraye’ van de Akkadische term ‘Ashuraye’ komt en ze dus synoniemen zijn, is een veelgebruikte theorie om te overtuigen dat de christenen uit het Midden-Oosten, vaak gekend als ‘Suraye’ (Syriac), etnische afstammelingen zijn van de oude Assyriërs. We omschrijven dit bewust als een ‘theorie’, want dit is […]