Vandaag de dag bestaat er veel onduidelijkheid over de geschiedenis van Chaldeeërs en andere christelijke bevolkingsgroepen uit het Midden-Oosten.

Om deze geschiedenis te kunnen toelichten dienen we diepgaand in deze materie te duiken, daar het een ingewikkelde en zeer brede achtergrond heeft.

Wij doen dit vanuit een objectief standpunt en met respect voor de behandelde identiteiten. Dit informatief medium heeft uiteindelijk als doel een draagvlak te kunnen vormen aangaande dit onderwerp.

Ons doel is de juiste informatie brengen bij de belanghebbende personen. Hiermee verwijzen we vooral naar de personen die bij het zoeken naar info over dit onderwerp hopeloos terechtkomen op subjectieve en foutief geïnformeerde bronnen op het internet.

Al hetgeen hier gepubliceerd wordt bestaat uiteraard uit objectieve informatie, die niet zomaar afkomstig is van het internet, maar eerder uit werken van historici en academici. We maken ook steeds gebruik van bronvermelding, zodanig dat elke lezer alles kan verifiëren.

We weerspiegelen, zoals de definitie van ‘geschiedenis’ luidt, het verhaal dat het geheel gebeurtenissen rond onze identiteit en dat van de andere christelijke bevolkingsgroepen uit het Midden-Oosten beschrijft. Dit alles neemt niet weg dat we sommige zaken kritisch dienen te benaderen.

Historisch boek misbruikt door Assyrische nationalist uit Mechelen

Inleiding Op 27 februari 2024 publiceert een Assyrische nationalist uit Mechelen via sociale media een bericht waarin hij meedeelt een brief te hebben geschreven. In de brief verwijst hij naar een document in bijlage. In dit document zou, volgens hem althans, het Vaticaan zich uitspreken over de origine van de moderne Assyro-Chaldeeërs en wordt benadrukt […]

Zes onwaarheden over de Chaldeeërs

  De Chaldeeuwse identiteit is verzonnen of uitgevonden.   Een algemeen verklarend woordenboek leert ons dat de werkwoorden ‘verzinnen’ en ‘uitvinden’ betekenen dat men iets nieuws bedenkt of fantaseert. Chaldeeërs zijn een semitisch volk van Mesopotamië met wortels tot in de prehistorische tijd. ‘Assyrische nationalisten’ zouden dat moeten weten, want het was Nabopolassar, een Chaldeeuwse […]

Chaldeeërs in Noord-Mesopotamië

Inleiding Naar aanleiding van het naamconflict tussen de Oosterse christenen worden er allerlei theorieën de wereld ingestuurd. Theorieën die gevormd worden door geschiedkundige informatie selectief te gebruiken. Dergelijke theorieën vormen de basis van eindeloze discussies en belemmeren de eenheid tussen de christelijke bevolkingsgroepen uit het Midden-Oosten. Een van deze theorieën die we in dit artikel […]

Chaldeeërs in België

Of ze zich nu identificeren als Chaldeeërs, Assyriërs of Arameeërs, één zaak hebben ze allemaal gemeen, namelijk hun liturgisch en linguïstisch erfgoed. Het zijn christenen uit het Midden-Oosten (Zuid-Oost Turkije, Irak, Syrië, Iran), die sedert het begin van het christendom het slachtoffer zijn geweest van vervolging en onderdrukking omwille van hun geloof. Na zoveel eeuwen […]

Naamconflict oosterse christenen

Inleiding Sedert eind 19e eeuw worden de christenen uit het oude Mesopotamië, zoals Chaldeeërs, Arameeërs, Assyriërs etc., geconfronteerd met naamconflicten die tot op heden hebben voortgeduurd. Deze naamconflicten zijn steeds het gevolg geweest van schisma’s en de disputen binnen dit kader zijn in de 20e eeuw van een religieus-historische achtergrond geëvolueerd naar een etnisch-historische achtergrond. […]

Suraye betekent niet Ashuraye

Inleiding   De theorie dat de neo-Aramese term ‘Suraye’ van de Akkadische term ‘Ashuraye’ komt en ze dus synoniemen zijn, is een veelgebruikte theorie om te overtuigen dat de christenen uit het Midden-Oosten, vaak gekend als ‘Suraye’ (Syriac), etnische afstammelingen zijn van de oude Assyriërs. We omschrijven dit bewust als een ‘theorie’, want dit is […]

Assyrisch nationalisme

Inleiding   Het Assyrisch nationalisme[1] is een fenomeen dat gestart is vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en dat gedurende de 20e eeuw een grote opmars heeft gekend. Deze nationalistische beweging is het gevolg geweest van een streven naar een nationale bewustzijn voor de christenen in het Midden-Oosten. Het weder in gebruik nemen […]