Vandaag de dag bestaat er veel onduidelijkheid over de geschiedenis van Chaldeeërs en andere christelijke bevolkingsgroepen uit het Midden-Oosten.

Om deze geschiedenis te kunnen toelichten dienen we diepgaand in deze materie te duiken, daar het een ingewikkelde en zeer brede achtergrond heeft.

Wij doen dit vanuit een objectief standpunt en met respect voor de behandelde identiteiten. Dit informatief medium heeft uiteindelijk als doel een draagvlak te kunnen vormen aangaande dit onderwerp.

Ons doel is de juiste informatie brengen bij de belanghebbende personen. Hiermee verwijzen we vooral naar de personen die bij het zoeken naar info over dit onderwerp hopeloos terechtkomen op subjectieve en foutief geïnformeerde bronnen op het internet.

Al hetgeen hier gepubliceerd wordt bestaat uiteraard uit objectieve informatie, die niet zomaar afkomstig is van het internet, maar eerder uit werken van historici en academici. We maken ook steeds gebruik van bronvermelding, zodanig dat elke lezer alles kan verifiëren.

We weerspiegelen, zoals de definitie van ‘geschiedenis’ luidt, het verhaal dat het geheel gebeurtenissen rond onze identiteit en dat van de andere christelijke bevolkingsgroepen uit het Midden-Oosten beschrijft. Dit alles neemt niet weg dat we sommige zaken kritisch dienen te benaderen.